DEĞİŞİM YOLCULUĞU ©

Program Amaçları

İnsanın bireysel yaşantısından çevresine kadar her şey değişim halindedir. İnsan, beyni sayesinde değişime uyum sağlar ve değişimi yönetebilir. Değişim, yönetim, strateji, liderlik kavramları “insan” kelimesinde sentezlenmektedir.

Çıktılar

 • Çalışanların kendilerini daha iyi tanımalarına ve analiz etmelerine yardımcı olmak
 • Değişim yönetimiyle ilgili karakter özelliği bağdaştırmak
 • Çalışanların karakterlerinden  hareketle değişimi yönetebilmelerini sağlamak
 • Çalışanların değişim yönetimiyle ilgili zihin bölümlerini güçlendirmek
 • Çalışanların analitik düşünce özelliklerini geliştirmelerine ve bu sayede değişim stratejilerinde daha etkili olabilmelerine imkân sağlamak

PROGRAMI İÇERİĞİ:

 • Değişimi anlamak -Değişimi başlatan etkenler
 • Değişimde iç faktörler
 • Değişimde dış faktörler
 • Değişim çabaları neden başarısız kalır
 • Çevresel değişimden bireysel değişime insanı anlamak
 • Beyinle değişim arasındaki ilişki
 • Ön beyin bölümünün değişimdeki yeri ve ön beyni desteklemek
 • Değişim ve motivasyon
 • Motivasyon nedir ve insanlar neden motivasyon sorunu yaşarlar
 • Yüksek motivasyonlu bir hayat
 • Değişim ve karakter ilişkisi
 • Karakter  -Değişime direnen beyin
 • Beynin değişim yönetim merkezini desteklemek
 • Değişimin tipolojisi -Değişim yönetimi  -Değişim ve iletişim 
 • İletişimde insan tipleri 
 • İletişime etki eden bilinçdışı süreçler
 • İletişimin verimliliğini arttırmak
 • İnsanlardaki değişim ihtiyacını analiz etmek
 • Strateji ve taktik 
 • Değişim yönetiminde kısa ve uzun vadeli yönetim stratejileri Değişimde içsel liderlik