Stres Altında Zaman Yönetimi©

Programın Amacı:

Günümüzde zaman yönetimin altında ne yatıyor onu bilmemiz gerekiyor? Benim “Hayır” diyemem mi? Yoksa işi istemeyerek yaptığım için  son dakika strese girip yapma baskım mı?

Amacımız bu programda  çalışanlarının özellikle iş yaşamında zaman yönetimini stres veren bir durum olmaktan çıkartmalarında yardımcı olmak. Ayrıca önceliklerin belirlenmesi ile etkin şekilde zamanı yönetmelerinde ve kaynakları daha etkin kullanabilmelerinin  ipuçlarını paylaşmak.

Eğitim İçeriği:

 • Pozitif Psikoloji ne demek?
 • İş Özel yaşam dengesi neden önemli?
 • Konsantrasyon ve Odaklanma neden önemli?
 • Zaman yönetiminin stres üzerindeki etkileri
 • İş yerinde bizi etkileyen stres faktörleri nelerdir?
 • Zaman Kullanımında içine Düştüğümüz Tuzaklar
 • İş Süreçlerinde Zaman Yönetiminin Etkin Kullanımı
 • Hedeflere Göre Planlama Yapma-Karar Verme Aşaması
 • İş Yüküyle Mücadele
 • Zaman Limitlerini Lehimize Çevirme
 • Zaman yönetiminin stresi azaltıcı bir faktör olarak kullanmak
 • Stres Reaksiyonu-Stres Durumları ve Etkileri- Strese Karşı Çözümler
 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri Sağ beyin ve Sol Beyin  ile ne mümkün?
 • Tutum ve Davranışlarım neden tutarlı olmalı?
 • Zaman Nedir?Görev Zaman Çizelgesi Neden önemli?
 • Kendimize zaman ayırabiliyor muyuz?

Uygulamalar:

 • Önceliklerimiz testi
 • Yaşam Değişim testi
 • İtici Güç Testi